JAK wygenerować certyfikat dla NAS QNAP QTS 5.0

Próbuje wygenerować certfikat bezpośrednio z NAS-a, wychodzi błąd informujący że nie mozna utworzyć certyfikatu na moim urządzeniu.
Czy można wygererować certyfikat z poziomu serwisu: letsencrypt.org podając nazwę domeny i stały adres IP ?

You'll probably have more luck in English. I don't recall any Polish speakers in the community.

No.

What error is your NAS complaining about?


(The Chrome translator works really well)

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.