Renew of certificate wont work. error 101

My domain is:
pi1snk.nl
I ran this command:
certbot renew
It produced this output:
(‘Connection aborted.’, error(101, ‘Network is unreachable’))
My web server is (include version):
apache 2.4.6
The operating system my web server runs on is (include version):
centos7
My hosting provider, if applicable, is:

I can login to a root shell on my machine (yes or no, or I don’t know):
yes
I’m using a control panel to manage my site (no, or provide the name and version of the control panel):
no
The version of my client is (e.g. output of certbot --version or certbot-auto --version if you’re using Certbot): 1.0.0

Tried a renewal of the certificate but no luck…
did a curl:

curl https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
curl: (7) Failed to connect to 2606:4700:60:0:f53d:5624:85c7:3a2c: Netwerk is onbereikbaar

How can this happen and how can one solve this…
It worked fine last time i did a renew…

any help would be apreciated, i’m out of options here.

Werkt je IPv6 überhaupt wel? Check op die host https://test-ipv6.com/

Nee, telfort heeft geen ipv6 zover ik weet.
net ff gecontroleerd met link die je stuurde en werkt inderdaad niet.

Nou, je server denkt van wel. Anders zou 'ie wel naar het IPv4-IP-adres proberen te verbinden.

en hoe kan ik zoiets oplossen ?
als ik op de windows bak via de browser ga kan ik de pagina gewoon openen…
dus verbinden vanaf mijn ip gaat dan wel.

Test-IPv6.com is van zichzelf een IPv4-site, dus dat een niet-IPv6-systeem daar heen kan surfen klopt ook: ze moeten het gebrek aan IPv6 natuurlijk ook kunnen laten zien :wink:

Jouw Windows-PC is klaarblijkelijk (terecht) van mening dat hij geen IPv6 heeft. Jouw server daarentegen denkt wél dat 'ie IPv6 kan! Ik raad aan via Google te zoeken naar een manier om je server wijs te maken dat hij géén IPv6 probeert te gebruiken.

ja ik bedoelde als ik naar https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory surf dan werkt het wel vanuit de browser. zie even niet zo goed hoe dan de server hier naar kan connecten.
gebruik overigens centos7 en apache

De ACME API is natuurlijk ook via IPv4 bereikbaar, mits de browser/client dat probeert, zoals op jouw Windows-PC.

Dit snap ik even niet.

ik begrijp niet zo goed hoe het kan dat de server dan middels ipv6 probeert te connecten…
en dan de vraag hoe kan ik dit aan passen zodat certbot/server wel met ipv4 gaat connecten ?

Misschien heeft 'ie wel een IPv6 adres ingesteld zonder dat je daadwerkelijk IPv6 connectivity hebt. Dat kun je wellicht checken met ifconfig. Let wel op dat sommige IPv6-adressen die je daar tegenkomt er terecht staan, zoals een adres beginnende met fe80:.

Dat weet ik ook niet, ik heb geen ervaring met CentOS.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.